Min


Afgeleiden: Mim-, Min-, Minne-
Betekenis: Beminnelijk, lieflijk