afgod, gewijd, heilig, hekserij, toverkunst
-au, -ou, -uwee, Ve-, -wei, Wej-, Weoh-, Wi-, Wie-, Wih-, -wih
Vergelijk Got. weihs ‘heilig’, Oe. wig ‘afgod’, Ofri. wigila ’toverkunst, hekserij’, Pgm. *wih-l- ’toverkunst, hekserij’, Pie. *weik- ‘gewijd, heilig’