Bronnen

Deze lijst wordt nog aangevuld.

J. K. Brechenmacher, Deutsches Namenbuch. Stuttgart: Verlag von Adolf Bonz & Comp., 1928.
E. F. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch. Nordhausen: Verlag Von Ferd, 1856.
D. Gerritzen, Voornamen: Een praktische handleiding. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum, 1999.
J. A. Meijers & J. C. Luitingh, Onze Voornamen: Traditie, betekenis, vorm, herkomst. Amsterdam: Moussault’s Uitgeverij, 1948.
J. Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch. Francke, 1959.
B. E. Siebs, Die Personennamen der Germanen. Niederwalluf / Wiesbaden: Dr. Martin Sändig oHG, 1970.
A. N. W. Van der Plank, Het Namenboek: De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen. Bussum: Romen, 1979.
J. Van Der Schaar, Woordenboek van voornamen. Utrecht / Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum, 1964.