aarde, grond, (droog) land
Erd-, Ert-
Vergelijk Du. Erde ‘aarde’, Got. airþa ‘aarde’, Mir. -ert ‘aarde’, Mnl. eerde ‘aarde’, Oe. eorþe ‘grond, bodem, (droog) land’, Ofri. erthe ‘aarde’, Ohgd. erda ‘aarde’, Ono. jörð ‘aarde’, Osa. ertha ‘aarde’, Pie. *er- ‘aarde, grond’, Pgm. *ertho ‘aarde’