Adel


Afgeleiden: A-, Aalt-, Ad-, Adal-, Adel-, Adil-, Aed-, Al-, Ala-, Ald-, Aud-, Ed-, Ede-, Edel-, El-, Ele-, Ethel-, Eud-, Jet-, O-, Od-, Ode-, Odel-, Odil-, Odo-, Ol-, Ot-, Ott-, Otto-, U-, Ul-, Ull-
Betekenis 1: Adel, van voorname afkomst
Betekenis 2: Erfgoed, bezit, stamgoed