Adel, afstammeling, edel, eer(vol), (voornaam) geslacht, goed, grootvader, nobel
A-, Aalt-, Ad-, Adal-, Adel-, Adil-, Aed-, Al-, Ala-, Ald-, Alh-, Aud-, Ed-, Ede-, Edel-, El-, Ele-, Ethel-, Eud-, Jet-, O-, Od-, Ode-, Odel-, Odil-, Odo-, Ol-; Ot-, Otto-, U-, Ul-, Ull-
Vergelijk Germ. *athala ‘adel’, Ndl. adel ‘adel’, Oe. æðel ‘adel, nobel, geslacht, eervol’, Ofri. edila ‘grootvader’, Ohgd. adal ‘adel, geslacht’, Osa. athali ‘adel, nobele afstammeling’, Pie. *at-al- ‘geslacht’.