Beer


Afgeleiden: Bar-, -be, Ben-, Beo-, Ber-, -ber, Bera-, Bere-, Beren-, -beren, Bern-, -bern, Bero-, -bero, -biorn, -bjorn, -born, Pen-
Betekenis: Beer (sterk als een)