Begeren


Afgeleiden: Garn-, Gern-
Betekenis: Begeren, verlangen