geslacht, natie, stam, (krijgs)volk
Dei-, Di-, Die-, Diede-, Diet-, -diet, Diete-, Dieu-, Do-, Ta-, Tad-, Te-, Tet-, Thet-, Thi-, Ti-, Tie-, Tja-, Tjad-, Tje-, Toa-, Tu-
Vergelijk Germ. *theudô ‘volk’; Got. þiuda ‘volk, Ir. túath ‘volk, stam’, Lit. tauta ‘volk’, Mhgd. diet ‘volk’, Mnl. diet ‘volk, krijgsvolk’, Oe. þeod ‘natie, geslacht’, Ofri. thiad(e) ‘volk’, Ohgd. diot(a) ‘volk’, Ono. thjódh ‘volk’, Osa. thiod(a) ‘volk’, Pie. *teutā- ‘stam’