aanzien, bescherming, deugd, eer, eergevoel, gave, genade, hulp, roem, vereren
Aer-, Ehre-, Er-, Erem-, Eren-, Eri-
Vergelijk Germ. *aiza ‘eer, roem’, Got. aistan ‘vereren’, Mhgd. êre ‘eer, roem’, Oe. âr ‘eer, hulp, genade’, Ofri. êra ‘eer, verering’, Ohgd. êra ‘eer, roem, eergevoel’, Onfra. êra ‘eer, aanzien, eergevoel, deugd’, Osa. êra ‘eer, bescherming, genade, gave’