doorgang, gaan, gang, reis
Gang-, -gang
Vergelijk Got. gagg ‘gaan’, Oe. gang ‘gaan, reis, gang, doorgang’, Ofri. gang ‘gaan’, Ohgd. gang ‘gaan’, Ono. gangr ‘gaan’, Osa. gang ‘gaan’, Pgm. *gangaz ‘gaan’, Pie. *ghengh- ‘gaan’