doorboren, landtong, punt, (werp)speer, (werp)spies, spietsen, spits, stok, wig
-gaar, Gar-, -gar, Geer-, Geir-, -geir, Ger-, -ger, -ger-, Jar-, Jeer-, Jer-, -jer, -ker, -ser, -sjer
Vergelijk Eng. gore ‘doorboren, spietsen’, Germ. *gaiza- ‘speer, spies’, Mnl. ghere ‘spits (stuk land), werpspies’, Ndl. geer ‘speer, spies, wig(vormig)’, Oe. gâr ‘speer’ of gâra ‘landtong’, Ofri. gâr(e) / gêr(e) ‘speer’, Ohgd. gêr / gêro ‘speer, spies’, Ono. geirr ‘speer, punt (van een aambeeld)’, Osa. gêr ‘werpspeer’, Pgm. *gaisa- ‘speer’, Pie. *ghaiso- ‘stok, speer’