belasting, betaling, bijdrage, geld, loon, offer, vergelding, waarde, weergeld
Gel-, Geld-, Gelt-, Gil-, Gild-, -gild, -gildis, -gill, Gilt-, Jald-, Jel-
Vergelijk Germ. *geld ‘waarde, vergelding, betaling’, Got. gild ‘belasting’, Mhgd. gelt vergelding, loon, betaling, offer’, Mhgd. ghelt ‘betaling, vergelding, geld, offer’, Oe. gield ‘betaling, belasting, bijdrage’, Ofri. geld / ield ‘geld, weergeld’, Ohgd. gelt ‘vergelding, loon, betaling, offer’, Ono. gjald ‘betaling, loon’, Osa. geld ‘offer’, Pgm *geldam ‘betaling’, Pie. *gheldh- ‘betalen’