geven, ontvangen, schenken, toevertrouwen, toewijden, toewijzen
-ba, Geb-, Gib-, Gibi-, -giva, -gita, -gith, -githa, -iva
Vergelijk Got. giban ‘geven’, Mnl. gheven ‘geven’, Oe. gi(e)fan ‘geven, schenken, toewijzen, toevertrouwen, toewijden’, Ofri. jeva ‘geven’, Ohgd. geban ‘geven’, Osa. gebhan ‘geven’, Pgm. *geban ‘geven’, Pie. *ghabh- / *ghebh- ‘geven, ontvangen’