heer, leger, menigte, overvallen, oorlog, plunderen, schare, vernietigen, verwoesten, volk
-aar, -ar, Char-, Er-, -er, Har-, -har, Hari-, Hear-, Her-, -her-, -ier, -ir
Vergelijk Germ. *harja- ‘heer, schare, leger’, Got. harjis ‘leger’, Mhgd. her ‘leger’, Mnl. here ‘leger’, Oe. here- ‘leger, schare’ of hergian ‘oorlog voeren, plunderen, verwoesten’, Ofri. heri- / hire / here ‘leger, schare’ of urheria ‘verwoesten, plunderen’, Ohgd. har(i) / heri ‘leger’ of herion ‘vernietigen, verwoesten’, Ono. herr ‘leger’ of herja ‘overvallen, plunderen’, Osa. heri ‘leger, menigte, volk’ of herion ‘plunderen, verwoesten’, Pgm. *harjan ‘gewapend leger’ of *harjon ‘plunderen, verwoesten’, Pie. *qorjo-s ‘leger’ of *korio- ‘oorlog’