ijzer, ijzeren wapen
Eis-, EizeIs-, Ise-, Isen-, Iso-, Ijs-
Vergelijk Germ. *îsarna ‘ijzer, ijzeren wapen’, Mnl. îsen / îser ‘ijzer, ijzeren wapen’, Oe. iren / isen ‘ijzer’, Ofri. îsern ‘ijzer, ijzeren wapen’, Ohgd. isarn ‘ijzer’, Ono. isarn ‘ijzer’, Osa. isarn ‘ijzer’, Pgm. *isarn ‘ijzer, ijzeren wapen’