boeren, groeien, krijgers, lieden, (vrije) mensen, stijgen, volk, volkshoop, vorst
Leo-, Leot-, Let-, Leut-, Li-, Lid-, Liet-, Lit-, Luit-, Lu-, Lud-, Lut-
Vergelijk Germ. *leudha- / *leudhi ‘volk, lieden, vrije mensen, krijgers’, Got. liudan ‘groeien’, Mhgd. liut ‘volk’, Mnl. liet ‘volk’, Oe. lêod / leod(e) ‘volk, vorst’, Ofri. liôd ‘volkshoop’ of liode / lûde / liude ‘boeren, lieden’, Ohgd. liut ‘volk’, Ono. ljôdr / lydhr ‘volk, lieden’, Osa. liud ‘volk’, Pie. leudh ‘stijgen, groeien’ of *leudh- ‘volk’