bemoeien, dapperheid, haast, (met) kracht, moed, (zich) wagen (aan), zin (hebben)
-and, Nan-, Nand-, -nand, Nant-, -nant, -ne, Non-, -nt,
Vergelijk Got. (ana)nanthjan ‘moed vatten’, Mnd. nêden ‘zich wagen aan’, Mnl. ghenint ‘(met) kracht, haast’, Oe. nêthan ‘zich wagen aan’ of nôth ‘dapperheid’, Ohgd. nendan ‘zich wagen aan’ of nand ‘dapperheid’, Ono. nenna ‘bemoeien, zin hebben’, Osa. nâdhian ‘zich wagen aan’