beslissing, besluit, gemoed, hulp, huwelijk, list, macht, middel, overleg, ordenen, plan, raad, redding, steun, voordeel, zin, zorg
Ra-, -raad, Rad-, -rad, -ada, Rade-, Rat-, Raut-, Red-, -red, -ried
Vergelijk Germ. *reg- ‘ordenen’, Got. ga-redan ‘voorzorgen treffen’ of ragin ‘raad, besluit’ of ragineis ‘raadgever, raadsheer’, Mnl. raet / raed ‘hulpmiddel, steun, redding, list, plan, geheim, besluit, raad, zin, gemoed’, Oe. ræd / reg(e)n ‘raad, overleg, macht’, Ofri. rêd ‘raad, hulp, zorg’, Ohgd. rât ‘raad’, Onfra. rât / râd ‘raad’, Ono. rað / regin / rögn ‘raad, middel, besluit, beslissing, huwelijk’, Osa. râd / regan- / regin- / rein- / rên- ‘raad, hulp, overleg, voordeel’, Pgm. *redin ‘raad, overleg’, Pie. *rē- ‘overleggen’ of *rek- ‘ordenen’