onwrikbaar, snel, sterk, stevig, strikt, vast, veilig, zeer
Fast-, Vast-
Vergelijk Germ. *fasta- ‘vast’, Oe. fæste ‘stevig, veilig, strikt’ of faest ‘snel’, Ofri. feste ‘stevig, onwrikbaar, sterk, zeer’ of fest ‘snel’, Ohgd. fasto ‘stevig, onwrikbaar, sterk, zeer, vast’ of festi ‘snel’, Ono. fast(r) ‘snel, stevig’, Osa. fasto ‘stevig, onwrikbaar, sterk, zeer’ of fast ‘snel’, Pgm. *fasto / *fastu- ‘stevig, snel’