behoeden, beschermen, bewaken, bewaren, verdedigen, verzorgen, wachter, weren
-ar, -ard, -ert, -or, -uard, -uer, Uern-, -vard, Varin-, Varn-, -vart, Verem-, Verth-, Vir-, -vor, Waerd-, Wand-, War-, -war, Ward-, -ward, Waren-, Warin-, Warm-, Warn-, Wart-, -wart, -we, Weard-, Wer-, -wer, Werd-, -werd, Weren-, Werin-, Wern-, Wert-, -wert, Wir-
Vergelijk Germ. *warda- ‘wachter’, Got. warjan ‘weren, beschermen’ of wards ‘wachter’, Mhgd. wart ‘bewaken, behoeden’ of warnan ‘bewaren’, Mnl. waerden ‘bewaken, behoeden’ of waerder ‘bewaker’, Oe. warian / weard / weardian ‘weren, beschermen’, Ofri. wera ‘weren, beschermen’ of wardia ‘verzorgen’, Ohgd. werren / weren ‘weren, beschermen’ of wart ‘bewaken, behoeden’ of warnôn / biwarôn ‘bewaren’, Ono. verja ‘weren, beschermen’ of vardha ‘bewaken’ of vörðr ‘beschermgeest’, Osa. werian ‘weren, beschermen’ of ward ‘wachter’ of wardôn ‘behoeden’, Pgm. *warō ‘beschermen, verdedigen’, Pie. *waro- / *wer- ‘bewaken, beschermen’