beheersen, bezitten, boom, bos, dwingen, hanteren, heersen, hout, kracht, macht, onderwerpen, regelen, sterk, toereikend, uitoefenen, woud
-ald, -elt, Guid-, -guid, -hold, -oud, Ude-, Ved-, -vid, Vidh-, Vidi-, Vit-, Wald-, -wald, Walde-, Walt-, -walt, Wede-, -weide, -welt, Weodu-, Wi-, Wid-, Wida-, -wida, Wide-, Widel-, Widin-, Wido-, Widu-, Wiet-, Wit-, Wito-, Wod-, Wodu-, -wold, -wolt, Wood-, -woud, Wout-, -wout, Wude-, Wudu-
Vergelijk Got. waldan ’toereikend zijn’ of ga-waldan ‘macht gebruiken’, Mhgd. walten ‘heersen, bezitten’, Mnl. wouden ‘bezitten, regelen’, Oe. wealdan / weldan / wieldan ‘hanteren, uitoefenen, macht hebben, dwingen, onderwerpen’ of wudu / widu ‘boom, woud, bos, Ofri. walda / wald / weld / wold ‘macht, kracht’, Ohgd. waltan / waldan ‘heersen, bezitten’, Ono. valda ‘beheersen’, Osa. waldan ‘macht, kracht’, Pgm. *waldan ‘heersen’ of *widu- ‘woud, bos’, Pie. *woldh- / *wal- ‘sterk, heersen’ of *widhu- ‘boom, hout’