Gewijd


Afgeleiden: -wei, Wej-, -wih, -ou
Betekenis: Gewijd, gezegend, heilig