Wijs


Afgeleiden: Guis-, Is-, -is, Wis-, -wise, -wisch, -vis
Betekenis: Wijs, verstandig