doel, geest, gewillig, kiezen, vastberaden, verlangen, verrukking, verzoek, vreugde, wensen, willen
Billi-, Vil-, Vilia-, Villi-, We-, Wel-, Weli-, Wi-, Wie-, Wiel-, Wil-, -wil, Wili-, Willa-, Wille-, Willi-, Willia-, Willie-, Willo-
Vergelijk Got. wilja ‘wil’ of wiljan ‘willen, wensen, verlangen’ of waljan ‘kiezen’, Oe. will(a) / *willan / wyllan ‘geest, vastberadenheid, doel, verlangen, wens, verzoek, vreugde, verrukking, gewillig’, Ofri. willa ‘willen’, Ohd. willio ‘wil’, Ono. vili ‘wil’, Osa. willio ‘willen, wensen’, Pgm. *wiljon- / *willjan ‘willen, wensen, verlangen’, Pie. *wel- ‘wensen, willen’