boot, doos, es, speer (van essehout), vaatwerk, vat
As-, Ask-, Es-, Eskel-, Eskil-, Ez-, Jes-, Jis-
Vergelijk Germ. *askiz ‘es, speer van essehout’, Mnd. asch / esch ‘vat, vaatwerk, doos’, Mnl. esce ‘es, speer uit essehout’, Oe. æsc ‘es, speer, boot’, Ohgd. asc ‘es, speer van essehout’, Ono. askr ‘es, speer uit essehout’, Osa. ask ‘es’, Pgm. *askaz / *askiz ‘es’, Pie. *os- ‘es’