aanzien, aard, deugdelijkheid, eer, familie, geslacht, glanzend, helder, manier, rang, ras, staat, stam, (toe)stand, voorkomen, waardigheid, wezen
-eidis, Heid-, -heid, Heide-, -heide
Vergelijk Eng. -hood ‘eer, aanzien, staat, stand’, Got. haidus ‘wijze, manier’, Mhgd. heit ‘aard, wezen, rang, stand’, Oe. hâd ‘eer, aanzien, staat, stand, familie, geslacht, ras, stam’, Ofri. -hêd(e) ‘eer, aanzien’, Ohgd. -heit ‘aard, wezen, rang, stand’, Onfra. heit / heide ‘stand, waardigheid’, Ono. heiðr ‘eer, aanzien, deugdelijkheid’, Osa. -hêd ‘stand, waardigheid, rang’, Pgm. *haidus ‘manier, wijze, voorkomen’, Pie. (s)kai- ‘helder, glanzend, voorkomen’