afgunst, boosheid, drift, haat, hartstocht, hoon, kwaadaardig, laster, nijd, smaad, strijd(lust), toorn, wrok
Nid-, Nit-, -nit
Vergelijk Got. neith `nijd’ of ga-naitjan `belasteren’, Mhgd. nît ‘nijd, drift, toorn’, Mnl. nijt / nijd ‘drift, haat, hartstocht, wrok, strijdlust, kwaadaardigheid, afgunst’, Oe. nîth ‘haat, nijd, boosheid, strijd’, Ofri. nîth / nyd ‘haat, nijd’, Ohgd. nîd ‘nijd, drift, toorn’, Ono. nîdh ‘smaad, hoon, toorn’, Osa. nîth ‘haat, toorn (in de strijd)