dageraad, oost, oosters, oostwaarts, schijnen, zonsopgang
Ost-, Oster-, Ostr-
Vergelijk Oe. east / eastan ‘oost, oosters, oostwaarts, Ofri. ast ‘oost’ of aster ‘oostwaarts’, Ohgd. ostan ‘oost’, Ono. austr ‘(uit het) oosten’, Osa. ost ‘oost’, Pgm. *aust- ‘oost, (naar de) zonsopgang’, Pie. *aus- ‘schijnen’, Skrt. usah ‘dageraad’