aanvallen, draaien, geweld, razen, storm, stormloop, wervelen, woeden
Storm-, Sturm-
Vergelijk Oe. storm ‘storm, stormloop, aanval’ of styrman ‘woeden, razen, gewelddadig zijn’, Ohgd. sturm ‘storm’ of sturman ‘aanvallen’, Ono. stormr ‘storm’, Osa. storm ‘storm’, Pgm. *sturmaz ‘storm’, Pie. *stur-mo- / *(s)twer- ‘draaien, wervelen’