dame, vrouw
-veva, Wav-, Weif-, Wev-, Wif-, -wif, -wifa, Wiv-
Vergelijk Germ. *wiba- ‘vrouw’, Mhgd. wîp ‘vrouw’, Oe. wîf ‘vrouw, dame’, Ofri. wîf ‘vrouw’, Ohgd. wîb ‘vrouw’, Ono. vîf ‘vrouw’, Osa. wîf ‘vrouw’, Pgm. *wīfa- ‘vrouw’