Voornaam.Net bevat ruim 39 000 voornamen van Germaanse afkomst die over de eeuwen heen werden gebruikt in het Nederlandse taalgebied. Daarnaast werd Voornaam.Net voorzien van een lijst mogelijke betekenissen en afgeleiden.

Deze webstek  is in aanbouw en wordt voortdurend herzien en aangevuld.

Sinds 2016.